• 3/9 Yaş Jimnastik Eğitimi Kayıtlarımız Başladı.....
  • 4/13 yaş Yaratıcı Drama Eğitimi Ekimde Başlıyor.
Yaratıcı Drama
Matine Suare
ÇOCUK / GENÇ YARATICI DRAMA

         

 

Yaratıcı Drama Eğitimleri

Temeli canlandırmaya dayanan yaratıcı drama oyunsu süreçlerde ortaya konan kurgulardan ve bu kurgulardan yola çıkarak yapılan sorgulamalardan oluşur. Eğitim, tiyatro ve güzel sanatlar yaratıcı dramanın ana disiplinleridir.

 

Çocuklarla yapılan yaratıcı drama atölyelerinde bütünsel bir anlayışla süreç eğitimine yönelik ders içerikleri hazırlanır. Öncelikle bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin farkında olma, kendini bir grup içinde ifade etme becerisi amaçlanır. Sosyal ve duyuşsal alana katkısı çok yüksek olan drama atölyelerine katılan öğrencilerimizin kendilerini beden dillerini kullanarak ifade etmeleri, girişime açık olmaları, beden farkındalığının yüksek olması, uyum ve eşzamanlılık becerileri güçlü olması, akıcı konuşmaları, paylaşmaya açık olmaları, estetik algıları gelişmiş olması, problem çözme becerileri güçlü olması hedeflenmektedir.

 

Çocuk oyunda yenmeyi, yenilmeyi, başarmayı başaramamayı öğrenir. Güçlü yetişkinliğin yolunun mutlu çocukluktan geçtiği yadsınamaz. Bu yüzden küçükken oyunda kişilikleri gelişen çocukların geleceğin mutlu yetişkinleri olacağını söyleyebiliriz. Drama, çocuklara kendi hareketleri yoluyla zengin yaşantılar sunduğu için zihinsel gelişime katkı sağlar. Çocuk kendisini drama yoluyla başkasının yerine koyarak gerçek hayatta yapamadıklarını ya da özlediği ve yeniden yaşamak istediği olayları hayal gücünü kullanarak tekrardan yaşar. Çocuklar drama etkinlikleri sırasında kendilerine sunulan günlük yaşamları ile ilgili problemleri farklı şekillerde yeniden yaşarlar. Böylece problem çözme becerileri desteklendiği gibi olaylara farklı bakış açılan geliştirmesi sağlanmaktadır. Drama, oyuna benzeyen, gerçeğe yakın ortamda çocuk, belirli bir rolü oynarken, role ilişkin, sözlü ve sözsüz olarak gösterdiği davranışlar, onun iletişim ve dil davranış becerisini zenginleştirir. Yeni kavramlar öğrenme imkanına sahip olur.

 

Matine suare çocuk yaratıcı drama eğitimleri, 4 yaştan itibaren başlamakta ve yaş grubları çocuğun fiziksel ve zihinsel yapına göre planlanmaktadır.

 

Eğitim Saatleri
Hafta sonu seçenekleri ile HAFTADA 1 GÜN 1’er saat olmak üzere akademik takvime uygun olarak devam etmektedir.

 

Her yaş grubu için sorunuz.

 

Matine Suare
Matine Suare
Matine Suare
Matine Suare
Matine Suare
Matine Suare
Duyurular
  Alış Satış
$ USD

€ EURO

¥ JPY

£ GBP

Ankara

Aktif Ziyaretçi : 1
Toplam Ziyaretçi : 6828
Sizce günümüz çağı çocuklarına teknolojiyi sınırlandırmalımıyız?

Hayır
Evet